Nguyên lí hoạt động của ván  khuôn cầu thang bộ

Bạn đã bao giờ quan tâm đến nguyên lí cấu tạo của ván khuôn cầu thang bộ chưa? Nó cũng tương tự giống như ván khuôn định hình và ván khuôn đan thanh được tính toán và cấu tạo giống như ván khuôn sàn và ván khuôn dầm cuốn thang. Nhưng điều cần lưu ý là:

ván  khuôn cầu thang bộ

ván  khuôn cầu thang bộ

+ Khi tiến hành tính toán về cấu tạo và chi phí của ván khuôn thì cũng cần kể đến độ dốc của ván khuôn

+  Việc bố trí cây chống làm thế nào để có thể tiết kiệm nhất cần phải tính đến hệ dầm đỡ ván khuôn đan thanh nên có hai lớp dầm ngang và dầm dọc sẽ tiết kiệm hơn.

+ Trong trường hợp chưa tháo cây chống thì cũng cần phải đảm bảo được giao thông nên hệ chống cầu thang cũng cần được chống về phía của đan thang.

+ Cây chống cầu thang có hai loại là chống đứng và chống xiên. Trong đó thì hệ thống cây chống xiên thường dài nên chiếm nhiều diện tích của sàn, dễ trượt nên bạn cũng hạn chế sử dụng thôi nhé!

+ Khối lượng của ván khuôn cũng được đo bóc và phân loại riêng theo yêu cầu thiết kế và chất liệu sử dụng làm ván khuôn

 

Share This:

No votes yet.
Please wait...