Những thông tin cần biết về ván khuôn dầm

Ván khuôn dầm chính cũng như ván khuôn dầm phụ đều có dạng hình hộp và đáy hộp thường chịu trọng lượng của betong. Thành hộp lại chịu áp lực ngang của bê tông và đáy kính thành hộp ép chặt vào.

Nếu như cấu tạo không đúng chuẩn thì ván đáy có thể sẽ bị uốn dưới tác dụng của betong, tạo khe hở và có thể làm chảy vữa xi măng nữa.

Thành của ván khuôn dầm thường chịu áp lực ngang của bê tông và ở mép dưới của tấm thành thì do có nẹp giữ chân nên nó có khung đỡ của khung nối hoặc là khung nẹp mà ván khuôn dầm chịu. Khi không có ván khuôn dầm sàn thì có thể dùng các thanh chống chép ván khuôn phía ngoài hoặc cũng có thể dùng gông ngang liên kết với các nẹp đứng của thành ván khuôn.

Những thông tin cần biết về ván khuôn dầm

Những thông tin cần biết về ván khuôn dầm

Khi mà ván khuôn dầm có chiều cao lớn thì có thể bổ sung thêm cả giằng bằng dây thép hoặc bulong để có thể liên kết các thành ván khuôn lại với nhau. Ở các vị trí giằng thì cần có các thanh cữ tạm thời nằm trong hộp khuôn để cố định bề rộng của ván khuôn dầm.

Và khi mà ván khuôn sàn có tựa trên ván khuôn dầm, tải trọng từ ván khuôn sàn cũng cần phải được truyền xuống ngay đầu các cột chống, qua dầm đỡ sàn và nẹp đỡ dầm rồi mới đến nêm.

Các mối nối của ván khuôn dầm thường dựa vào dầm chính hoặc là của hộp ván khuôn dầm vào cột nhưng phải làm thế nào để tháo được một cách dễ dàng. Đối với phần miệng xẻ của ván khuôn dầm chính thì có tác dụng nối ván khuôn dầm phụ. Nó có cấu tạo tương tự như là mối ván khuôn dầm cột.

Khi cần phải giảm số lượng của cột chống cũng như ván khuôn dầm thì ván khuôn cần được làm theo dạng đáy treo. Đối với dạng ván khuôn này, nẹp thành dầm liên kết vứi thanh ngang và tạo thành gông để đỡ ván đáy dầm. Đối với các cấu tạo như vậy thì không chỉ có mỗi vấn đáy chịu uốn mà cả hai thành cũng sẽ chịu uốn do trọng lượng của bê tông. Áp lực ngang của bê tông mới đổ ở phía dưới do thanh ngang chịu còn ở phía trên thì sự truyền lực như dạng ván khuôn thông thường.

Share This:

No votes yet.
Please wait...