Phạm vi sử dụng của ván khuôn mái dốc

Cũng như các loại ván khuôn khác thì ván khuôn mái dốc cũng có phạm vi sử dụng nhất định. Nó cũng đóng góp lớn đến sự thành công của các công trình xây dựng.

Có thể bạn quan tâm  : ván khuôn không chịu lực và giá gỗ ván ép phủ phim

Phạm vi áp dụng của tiêu chuẩn của ván khuôn mái dốc chỉ sử dụng cho những kết cấu bê tông thi công trực tiếp trên nền các mái dốc công trình thủy lợi thủy điện . Chính vì thế nên phạm vi của nó chỉ gói gọn trong việc thi công bê tông trực tiếp trên nền mái dốc.

ván khuôn mái dốc

ván khuôn mái dốc

Tiêu chuẩn này này quy định những yêu cầu về lựa chọn vật liệu, ván khuôn mái dốc, thiết kế cấp phối, thi công và nghiệm thu các kết cấu bê tông thi công trên mái dốc công trình thủy lợi thủy điện không bao gồm các kết cấu bê tông lắp ghép và bê tông phun vẩy và bê tông mái đập đá đổ bê tông bản mặt.

Các đơn vị có liên quan khi thiết kế, thi công, nghiệm thu các công trình bê tông trên mái dốc ngoài việc tuân thủ các quy định trong tiêu chuẩn này, còn phải tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn và các văn bản Quy phạm pháp luật hiện hành có liên quan nhưng không trái với tiêu chuẩn này.

Kết cấu bê tông trên ván khuôn mái dốc là Là loại bê tông có các tính chất cơ lý đáp ứng các yêu cầu của thiết kế và được thi công trên nền nghiêng với phương nằm ngang một góc α 0 & 180o. Kết cấu bê tông thi công trên mái dốc công trình thủy lợi bao gồm: Kết cấu bê tông mái kênh, Kết cấu bê tông mái đập và Kết cấu bê tông bờ kè sông.

Khi thi công bê tông trên mái dốc công trình thủy lợi ngoài việc đảm bảo tuân thủ theo yêu cầu của hồ sơ thiết kế còn phải đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật được nêu trong tiêu chuẩn này về thi công và nghiệm thu.

Share This:

No votes yet.
Please wait...