Sách ván khuôn và giàn giáo có những nội dung gì?

Nhiều người khi nghe nhắc đến sách ván khuôn và giàn giáo sẽ cảm thấy là lạ, không biết nội dung của nó là gì? Đây là cuốn sách rất hữu ích đối với những người đang học và làm trong ngành xây dựng.

Có thể bạn quan tâm : ván khuôn nhựa và mua ván ép coppha phủ phim

Nó cung cấp các kiến thức phần về ván khuôn và giàn giáo, bao gồm: Những khái niệm, cách phân loại và các yêu cầu chung đối với ván khuôn. Những loại ván khuôn thông dụng hay những yêu cầu cụ thể về kỹ thuật ván khuôn,…

sách ván khuôn và giàn giáo

sách ván khuôn và giàn giáo

Cuốn sách ván khuôn và giàn giáo tất nhiên sẽ đề cập đến ván khuôn, giàn giáo thi công bê tông thường cũng như bê tông cốt thép toàn khối trong xây dựng dân dụng và công nghiệp.

Cuốn sách này sẽ nêu ra những khái niệm chung về ván khuôn, giàn giáo. Cụ thể hơn nữa đó là các loại ván khuôn, giàn giáo thông dụng áp dụng cho các công trình khác nhau hay những yêu cầu chung về kỹ thuật ván khuôn, giàn giáo. Ngoài ra nó cũng cung cấp các số liệu để thiết kế ván khuôn, giàn giáo và một số bảng tra tính năng kỹ thuật của ván khuôn, giàn giáo.

Với mục đích là giới thiệu một cách đầy đủ và chi tiết về những thông số kỹ thuật cũng như công nghệ và sợ an toàn trong lao động sẽ giúp cho công tác ván khuôn và giàn giáo được diễn ra một cách thuận lợi hơn. Cuốn sách này sẽ góp phần giúp cho bạn đọc có thể tra cứi những thông tin và lập biện pháp kỹ thuật để thi công công trình và sử dụng giàn giáo một cách chuyên nghiệp hơn.

Phần mục lục của sách ván khuôn và giàn giáo bao gồm:

Phần 1: Nguyên tắc chung

Phần 2: Dàn giáo trong công tác ván khuôn

Phần 3: Các loại ván khuôn

Phần 4: Những yêu cầu chung về kĩ thuật ván khuôn và giàn giáo

Phần 5: Phụ lục

Share This:

No votes yet.
Please wait...