Tag Archives: Bê tông

Yêu cầu kỹ thuật khi lắp dựng ván khuôn – phần 1

Lắp dựng ván khuôn công cụ đơn giản hơn nhiều so với lắp dựng ván khuôn lắp ghép từ cấu kiện rời, chưa định hình. Với ván khuôn lắp ghép từ cấu kiện rời, không những phải chú ý trong quá trình lắp dựng mà ngay cả trong quá trình đổ betong vẫn phải theo dõi thường xuyên. Ngoài ra phải có thợ bậc cao đẻ điều hành công việc. Continue reading

Share This:

Định mức vật liệu làm ván khuôn, cây chống cho công tác bê tông

Bài viết này sẽ giới thiệu về định mức vật liệu làm ván khuôn, cây chống cho công tác bê tông theo công bố của Bộ Xây dựng tại văn bản số 1784/BXD-VP ngày 16/8/2007. Continue reading

Share This: