Tag Archives: Định mức

Định mức vật liệu làm ván khuôn, cây chống cho công tác bê tông

Bài viết này sẽ giới thiệu về định mức vật liệu làm ván khuôn, cây chống cho công tác bê tông theo công bố của Bộ Xây dựng tại văn bản số 1784/BXD-VP ngày 16/8/2007. Continue reading

Share This: