Tag Archives: Sika Separol

Các phương pháp nâng cao chất lượng của lớp bê tông bảo vệ trong kết cấu công trình cầu

Lớp bê tông bảo vệ đóng vai trò như một lớp phủ nhằm hạn chế ảnh hưởng xấu của môi trường đến kết cấu công trình. Chất lượng của lớp bê tông bảo vệ kém tạo điều kiện cho quá trình ăn mòn kết cấu phát triển nhanh, làm giảm tuổi thọ của công trình xây dựng. Bài báo tập trung trình bày các phương pháp nâng cao chất lượng của lớp bê tông bảo vệ trong kết cấu công trình cầu đã áp dụng trên thế giới và ở Việt Nam, từ đó phân tích khả năng ứng dụng của các biện pháp đó trong xây dựng công trình cầu ở Việt Nam. Continue reading

Share This: