Ván khuôn luân chuyển là gì?

Ván khuôn là một dạng cốt pha có sử dụng kỹ thuật phức tạp và liên quan nhiều trong ngành xây dựng. Nó đòi hỏi các nhà thầu cần phải nghiên cứu và có cách sử dụng thích hợp. Ván khuôn  này cũng có nhiều phân loại khác nhau và được sử dụng trong xây dựng, cho nhiều mục đích khác nhau.

Ván khuôn luân chuyển là một trong những loại ván khuôn được nhắc đến trong bài viết này.

Ván khuôn luân chuyển cho phép những nhà thi công có thể sử dụng nhiều lần và thông thường là ván khuôn định hình. Việc sử dụng nó theo một chu trình là ván khuôn chế tạo – vận chuyển ván khuôn – lắp đặt ván khuôn – sử dụng ván khuôn và cuối cùng là tháo dỡ ván khuôn.

Ván khuôn luân chuyển

Ván khuôn luân chuyển

Có thể bạn quan tâm : ván khuôn đế cống tròn và ván khuôn gỗ

Ván khuôn này rất thuận lợi cho việc tháo dỡ và sử dụng. Đa số trong các ván khuôn thường được tháo để sử dụng pr các chỗ khác nhau, đây là loại chịu áp lực ngang và được sử dụng trong công trình xây dựng Ván khuôn luân chuyển.Nó có thể chia thành các loại đó là:

Ván khuôn luân chuyển có kích thước bé và hầu hết được tháp lắp thủ công, sử dụng vào sức người.

Ván khuôn có kích thước lớn và thường thì được lắp ghép lại với nhau từ các ván khuôn có kích thước bé.

Ván khuôn này cũng cần đảm bảo các yêu cầu đó là:

Về mặt chất lượng: Cần phải được kiểm tra kích thước của tấm vật liệu để làm khuôn, đồng thời cũng cần phải chọn được vật liệu làm thế nào để đảm bảo về mặt chất lượng.

Ván khuôn cũng cần phải đảm bảo được độ cứng và cường độ.

Ngoài ra nó cũng cần phải dễ lắp và dễ tháo gỡ nữa.

Ván khuôn luân chuyển có thể là ván khuôn gỗ, ván khuôn gỗ ép, ván khuôn nhựa và thậm chí là ván khuôn thép.

Share This:

No votes yet.
Please wait...