Ván khuôn móng được dùng như thế nào?

Ván khuôn móng là dạng ván khuôn được sử dụng cho tất cả các loại móng thông thường và được làm bằng các tấm gỗ riêng lẻ, những mảng gỗ này có thể được liên kết với nhau bởi nhiều tấm và đóng lại bằng đinh.

Ván khuôn móng băng có cầu tạo bao gồm: hai mảng gỗ và có chiều cao lớn hơn chiều cao của móng tầm 5 -10 cm. Ở phía dưới chân thì dùng 2 thanh gỗ định vị và ở phía trên lại dùng các thanh văng để có thể giữ được cự ly của khuôn. Đồng thời thì khi đổ ván cũng như bề dầm bê tông nhằm mục địch chống phình người cũng như dùng các thanh chống xiên.

Ván khuôn móng được dùng như thế nào? - Ván Ép Cốp Pha

Ván khuôn móng được dùng như thế nào? – Ván Ép Cốp Pha

Ván khuôn cũng được dùng để đồ móng đơn và đặc điểm của loại Ván khuôn móng này đó là cấu tạo thành nhiều bậc. Ở giữa có mốc móng để lắp ghép cột.

Với dạng móng băng có tiết diện hình chữ nhật thì chiều cao bé hơn 200mm. Ván khuôn này được làm bởi ván có chiều dày từ 40-50mm và nó cũng được cố định thành móng bằng cọc đống xuống nền đất. Ở trên nền đất tốt thì có thể lợi dụng để làm ván khuôn sao cho móng đương nhiên phải có biện pháp lót chống nước ximang ngấm vào nền đất.

Còn khi chiều cao móng ở dưới  500mm thì Ván khuôn móng lại được tăng cường bởi các nẹp và áp lực ngang của nó cũng có thể tác động lên thành ván khuôn, có các chống xiên cũng như cọc chịu được truyền qua các thanh chống tựa lên thành hố móng.

Còn khi mà chiều cao của tiết diện hình chữ nhật bé hơn 750mm thì nó được làm bằng các tấm khuôn và gông kẹp. Trong đó, gông kẹp có thể làm bằng gỗ hoặc kim loại. Còn các tấm khuôn của thành còn được giữ bằng gông kẹp và thanh cữ chống tạm thời.

Share This:

No votes yet.
Please wait...