Ván khuôn đổ bê tông có được sử dụng nhiều không?

Người ta cũng sử dụng ván khuôn đổ  tông trong các công trình xây dựng. Khi đổ  tông toàn khối dầm sàn thì sẽ phải chú ý đến việc sau khi đổ cột cho đến độ cao cách mặt 

đáy khoảng chừng 5cm  ngừng lại chừng 2 giờ để cho  tông đủ thời gian co ngót rồi 
mới tiếp tục đổ tiếp dầm  sàn. Thông thường thì người ta sẽ thực hiện theo phương pháp 
thủ công với số ít thợ  được làm thành 2 giai đoạn đó  giao đoạn đổ cột  ghép cốt pha 
dầm​ ​để​ ​tiếp​ ​tục​ ​giai​ ​đoạn​ ​thứ​ ​hai. 
Ván khuôn đổ bê tông có được sử dụng nhiều không?

Ván khuôn đổ bê tông có được sử dụng nhiều không?

 

Nếu trong quá trình thi công  gặp trường hợp hố đào rộng hơn so với chiều rộng giới hạn 
để đổ  tông lót  trong bản vẽ biện pháp thi công nhà thầu đã trình lên  được  vấn 
chấp thuận  công tác sản xuất lắp dựng ván khuôn  tông lót móng. Nhiều người băn 
khoăn không biết công tác trên nhà thầu  được thanh toán không? Trong trường hợp này, 
việc sản xuất lắp dựng ván khuôn  đổ  tông lót mác 100# dày 10m trong quá trình thi 
công các công trình lắp dựng  tông cống hộp đúc sẵn cũng như  tông cống hộp được 
đổ ngay tại chỗ không  trong danh mục hồ  mời thầu thì nhà thầu phải  sự thống 
nhất​ ​với​ ​tư​ ​vấn​ ​thiết​ ​kế​ ​và​ ​căn​ ​cứ​ ​vào​ ​điều​ ​kiện​ ​thi​ ​công​ ​cụ​ ​thể​ ​của​ ​công​ ​trình. 
Ván khuôn đổ  tông các các công trình thuỷ công (như ván khuôn ống xi phông) thì 
được sử dụng luân chuyển 3 lần không   hao hụt. Ván khuôn phải kín để không bị chảy 
nước xi măng trong quá trình đổ  tông  đầm lèn  tông nữa. Định mức ván khuôn, 
văng chống, nẹp được đúc sẵn các loại panen 3 mặt  phải sử dụng luân chuyển 50 lần. . 
Thép  tôn dùng làm ván khuôn đúc sẵn các loại kết cấu  tông phải luân chuyển 250 lần, 
không​ ​có​ ​bù​ ​hao​ ​hụt. 
  
 

Share This:

No votes yet.
Please wait...